Najnowsze wpisy


sie 07 2014 Prawo pracy w praktyce
Komentarze: 0

Prawo pracy zdaje się być najważniejszą gałęzią prawa dla ludzi, którzy pracują, dla ich pracodawców, no i oczywiście tych osób, które pozostając absolwentami szkół będą się starać o swoją pierwszą w życiu pracę. Bardziej wewnętrznie gałąź prawa zajmuje się szczególnie stosunkami pracy konkretnego pracownika i jego pracodawcy, skupiając się szczególnie nad tym, by więź ich łącząca przebiegała w jak najlepszej korelacji.

Prawo pracy zajmuje się także regulacjami dotyczącymi organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W Polsce obowiązują różne źródła tego prawa, a najważniejsze to: kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie, inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy. Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy w systemie prawa pracy.

Specjalista prawa pracy - Kancelaria Giziński

prawopracy : : prawo pracy